¿Les abelles del futur?


Leave a comment  →
   by admin    Leave a comment  →
' . get_the_title() . '

La Universitat de Harvard han creat una espècie d’insectes metàl·lics per substituir d’alguna manera les abelles. En un  primer moment pot semblar una idea bona i amb ganes de donar solució al problema.

Quina intenció hi ha darrere d’aquesta creació? Qui estaria interessat a tenir abelles robots volant pels camps? Qui necessitaria fer un rentat d’imatge i fer un gest pro-natura?

A tot el món hi ha un greu problema de desaparició de les abelles, les causes són moltes i molt diverses: el canvi climàtic, els tractaments químics contra la varroa, les males pràctiques, els agrotòxics…Així doncs, sembla una bona idea oi?
Monsanto, empresa d’agroquímics està darrere d’aquest estudi. Una empresa que juga a ser déu, que vol omplir de drons els camps i estroncar així segles de pol·linització natural.
Però no content amb aquestes abelles robots, el setembre de 2011 Monsanto, empresa comprar Beeologics. Una empresa líder internacionalment dedicada a la protecció de les abelles i a l’estudi de les causes de desaparició. No us sembla un pla claríssim per controlar i manipular els estudis que demostren els efectes negatius dels transgènics i els pesticides a les abelles?
Diguem-ho clar i català, el què s’intenta vestir d’altruisme per la natura no és res més que un pur interès econòmic. Com funcionaria un món amb abelles robot? Hauríem de comprar abelles? Qui podria comprar-les? Tindrien data de caducitat? Moltes preguntes sorgeixen a un servei que des de sempre ha estat gratuït. Qui és vertader l’altruista en tota aquesta història?
L’abella que porta pol·linitzant des del neolític. L’abella que pol·linitza el meu camp i el del veí. L’abella que no fa distinció de país, continent o cultura. L’abella que respecte la planta, la flor i l’ecosistema. Aquesta abella que ajuda a l’equilibri de l’estacions de l’any i del planeta. No calen més conclusions. Podeu consultar l’estudi aquí.